Hem


Välkommen till vår hemsida. Här kan du läsa om vår verksamhet och få en bild av hur vi arbetar för att varje elev ska få utveckla sina egna förmågor. Du hittar oss i ett äldre villasamhälle i norra delen av Sollentuna. Vi har nära till natursköna Järvafältet och sjön Norrviken. Utemiljön är utmanande med bl a fotbollsplan, basketplan, gungor och pingisbord. Vi har ändamålsenliga lokaler, bibliotek och modern teknisk utrustning.

Höstterminen 2008 startade Norrvikens skola som friskola. Vi har årskurs F-9.

Vi erbjuder fördjupningar inom olika områden. Det innebär att eleven får möjlighet att lära mer utifrån intresse. Musik är en av våra fördjupningar, från åk 4 finns möjlighet att söka Norrvikens Musikklasser. Från åk 7 finns också möjlighet att söka Sollentuna Fotbollsklasser.

Vår vision är att skapa en skola som ger alla lust till lärande och utveckling, för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. För att uppnå detta vill vi i skolan skapa en jagstärkande atmosfär där både elever och personal blir sedda. Vi är aktiva, krävande men stödjande för att varje elev ska utvecklas. För oss är det viktigt att varje elev som lämnar skolan ska ha gedigna kunskaper med sig.